Arhiv saopćenja i informacija

 

22.08.2007.SAOPĆENJE ZA MEDIJE
Kantonalnom tužilaštvu TK-a Tuzla, PU Tuzla, pod br. 6399/06 od 13.11.2006. godine, dostavila je Izvještaj o događaju sa prilozima, a Izvještaj je zaprimljen u Tužilaštvo 17.11.2006. godine, a sadržaj Izvještaja odnosi se na prijavu Garagić Mehmeda iz Tuzle koji je prijavio ljekare Interne klinike JZU UKC Tuzla da su svojim nesavjesnim liječenjem i pogrešnim dijagnosticiranjem doveli do smrti njegovog sina Garagić Denisa, koji je dana 25.07.2005. godine, preminuo na Internoj klinici JZU UKC Tuzla.

U vezi sa ovim događajem od UKC Tuzla pribavljen je Zapisnik o obdukciji koja je obavljena nakon smrti Garagić Denisa, a obdukcija je obavljena po zahtjevu roditelja Garagić Denisa.

Obzirom da je uz Izvještaj dostavljena cjelokupna medicinska dokumentacija vezano za Garagić Denisa i njegovu hospitalizaciju u periodu od 23.07 – 25.07.2005. godine, tužilaštvo je izdalo naredbu stalnom sudskom vještaku prof dr Zdenki Cihlaržu da na osnovu medicinske dokumentacije, zapisnika o obdukciji, da svoj nalaz i mišljenje da li se u ovom konkretnom slučaju može smatrati da je nesavjesnim liječenjem i pogrešnim dijagnosticiranjem došlo do smrti Garagić Denisa, odnosno da li se isto nalazi u uzročno – posljedičnoj vezi sa smrću do koje je došlo na Internoj klinici UKC Tuzla dana 25.07.2005. godine.

Stalni sudski vještak specijalista sudske medicine prof dr Zdenko Cihlarž, nakon vještačenja dostavio u pismenoj formi svoj nalaz i mišljenje i u svom zaključnom mišljenju vještak je konstatovao da sprovedeni medicinski postupci su bili adekvatni težini stanja oštećenog, provedeni su po pravilima struke i nauke, ali je zatečeno stanje oboljenja aorte bilo takvih karakteristika da je, i u periodu od 23-25.07.2005. godine, dijagnostikovano kao takvo bi se završilo smrtnim ishodom.

U svom nalazu i mišljenju vještak je dao i osnovne pojmove i karakteristike, te je naveo: da cistična nekroza srednjeg sloja arterijskog zida je „tajanstvena“ bolest koja je obilježena žarišnim ali opsežnim razaranjem mišićno – elastičnog srednjeg sloja aorte a rjeđe su zahvaćeni drugi arterijski sudovi. Ovaj poremećaj se obično slučajno otkrije na obdukciji u bolesnika koji nisu imali nikakvih simptoma u vezi s njim. Ovaj poremećaj može biti od presudnih važnosti jer oslabljuje stijenku aorte i pogoduje rascjepu vaza, te napuknuću prisnice popraćenim krvarenjima unutar srednjeg sloja zida koja razmiču slojeve da bi konačno završilo kao masivna krvarenja, te na taj način nastaje disecirajuća aneurizma koje su često smrtonosne. Bez iznimke ovoj bolesti prethodi povišenje krvnog pritiska što bi moglo imati važnu ulogu u poticanju krvarenja unutar zida krvnog suda i povećava vjerovatnost da dođe do rascjepa prisnice. Ove aneurizme su okarakterizirane dugačkim krvarećim rascjepima unutar srednjeg sloja aorte. Rascjep obično započinje u uzlaznom dijelu luka i proteže se prema srcu kao i duž aorte. Ove razderotine su obične poprečne ili kose 4-5 cm duge, imaju oštre, čiste, ali nazupčane rubove. U nekim slučajevima bolesnici mogu preživjeti nekoliko dana, sedmica ili čak mjeseci, ali obično smrt nastupa u roku od prvih nekoliko dana. Posljedica disekcije jeste iznenadni nastup jake boli koji obično započinje na prednjoj strani grudi, širi se prema leđima i pomiče prema dolje kako disekcija napreduje.

Jakost te boli se lako može zamijeniti sa boli akutnog infarkta srca. Razlika je obično u tome što osobe sa disekcijom mogu izgledati kao da su u šoku i imaju obično normalan ili povišen arterijski pritisak za razliku od niskog pritiska koji je obično povezan sa infarktom srca.

U svom zaključnom razmatranju vještak je dao i mišljenje koje se sastoji u sljedećem:

U prvom kontaktu sa oštećenim kao i u toku daljeg opserviranja (sve do neposredno prije nastupanja smrtnog ishoda) pomenuti simptomi nisu ukazivali na pojavu disecirajućeg oboljenja aorte, koje je već tada postojalo, a koje nije ničim klinički gledano ukazivalo na njeno postojanje, tim prije što bilo teško i posumnjati na isto prije svega obzirom na godine starosti. Bolovi u trbuhu, kao i glavobolja na koje se žalio Garagić Denis mogli su a potiču od niza drugih stanja (kao i ostale tegobe) ili promjena a ne od raslojavanja zida uzlazne i grudne aorte, koje ničim nije dijagnosticirano niti je postojala ni jedna objektivna medicinska potvrda njenog postojanja. Do iznenadnog pogoršanja bolesti dolazi kada je nastao izliv krvi u srčanu kesu koji je neposredni uzrok nastanka ove prirodne smrti. Po mišljenje vještaka da je navedeno stanje oboljenja aorte i bilo dijagnosticirano (CT-MRI-kontrastna aortografija) u navedenom periodu (od 23.-25.07.2005. godine) ne bi se mogao spriječiti smrtni ishod jer se plastika aorte kod navedenog opsega i dužine zahvatanja njenog zida (neposredno iznad ušća aorte, te do početnog silaznog grudnog dijela iza ušća lijeve potključne arterije uz zahvatanje i plućnih arterija) ne bi mogla uspješno obaviti i uspostaviti kontinuitet cirkulacije krvi kroz navedeni (veliki) dio aorte (kao i plućne arterije).

Po mišljenje vještaka, u cjelokupnim postupcima liječnika nije bilo elemenata niti primjene očigledno nepodobnog sredstva ili načina liječenja, a sve što je poduzeto bilo je adekvatno ustanovljenim stanjima i nalazima, te utemeljeno na principima medicinske nauke i prakse.

Obzirom na nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine očito je da su svi medicinski postupci bili adekvatni, da su provedeni po pravilima struke i nauke, pa u ovom konkretnom slučaju nisu ostvarena obilježja bilo kojeg krivičnog djela, pa je stoga Tužilaštvo donijelo odluku da se neće donositi Naredba o provođenju istrage.
27 Aug 2007 - 09:43 by Admin Tuzilastvo TK | comments (0)


Comments

Add your comment...

Nickname:  [Login (optional)]
Email:

If you can't read this code, refresh this page
Confirmation code:  
Your comments...
More

HTML is OFF | BBCode is ON| Message length: 1020
 
News management powered by Xpression News

 

 

Contact Us

Telefon:
+387 35 306 100

Fax:
+387 35 306 114

E-mail:
kt-tuzla@pravosudje.ba


Email ContactEmail Contact