Poštovani, U cilju što efikasnije podrške i transparentnosti u saradnji sa medijima , i svim grupama javnosti koje su zainteresirane za rad i djelovanje Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obavještavamo vas da smo kreirali našu web stranicu u sklopu pravosudnog portala www.pravosudje.ba Stranica je dostupna predstavnicima medija i široj javnosti putem domene: http://kt-tuzla.pravosudje.ba Automatski Vas redirektujemo na našu novu web stranicu http://kt-tuzla.pravosudje.ba