Odjel za odnose s javnošću

 

__________________________________________________________________________

Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH - download

 

Vodič za pristup informacijama - download

 

Zahtjev za pristup informacijama - download

 

 

Contact Us

Telefon:
+387 35 306 100

Fax:
+387 35 306 114

E-mail:
kt-tuzla@pravosudje.ba
 

Email ContactEmail Contact